یارانه حمایتی کووید-19 دولت کانادا ویژه سالمندان تنها طی یک دوره واریزی، پرداخت خواهد شد

0
120

یارانه حمایتی کووید-19 دولت کانادا ویژه سالمندان تنها طی یک دوره واریزی، پرداخت خواهد شد

 13May2020

نخست وزیر جاستین ترودو امکان گسترش طرح یارانه های اضطراری دولت فدرال به منظور کاهش بار اقتصادی کووید-19 را از طریق اعلام یارانه حمایتی ویژه سالمندان توسط دولت خود افزایش داده که البته به اعتقاد برخی کمک چندانی به رفع بحران مالی آنان نخواهد کرد.

دولت فدرال در نظر داشته بیش از 146 میلیارد دلار، یعنی 2.5 میلیارد دلار بیش از اعلام پیشین خود در روز سه شنبه، به عنوان یارانه حمایتی کووید-19 خود ویژه سالمندان هزینه نماید.

دولت لیبرال پیش تر اعلام داشت، طرح حقوق یارانه ای 73 میلیارد دلاری فدرال را فراتر از تاریخ نهایی آن در ماه ژوئن تمدید نموده و همچنین تحت فشار قرار گرفته تا طرح حمایتی 35 میلیارد دلاری خود ویژه فوریت های پزشکی کانادا را که تاکنون 30.5 میلیارد دلار از آن به 7.8 میلیون نفر پرداخت گشته، تمدید نماید.

تروودو اظهار داشته دولت در صورت نیاز، طرح های حمایتی خود را تمدید و گسترش خواهد داد، اما از اعلام و تعیین طرح ها و میزان افزایش آن خودداری نمود.

طرح حمایتی افراد سالخورده از طریق پرداخت 300 دلار به بیش از شش میلیون نفر دریافت کننده یارانه امنیتی سالمندان، و 200 دلار مازاد برای 2.2 میلیون نفر دریافت کننده طرح مکمل درآمدی (guaranteed income supplement GIS) انجام خواهد پذیرفت.

در عین حال، دولت اعلام نموده در تابستان سال جاری پرداخت های OAS و GIS را برای سالخورده هایی که پرونده مالیاتی خود را به موقع تکمیل و ارسال نکنند، متوقف نخواهد کرد، اما هشدار داده است که اطلاعات آنان بایستی در نهایت تا ماه اکتبر تکمیل گردد.

این اقدام 2.5 میلیارد دلاری به 6.7 میلیون سالمند پرداخت گشته و به 59.5 میلیارد دلاری که دولت برای سال مالی جاری به عنوان مزایای سالمندان در نظر گرفته، اضافه خواهد شد، که طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

با این وجود، اتحادیه بازنشستگان کانادا اظهار داشته این بودجه مازاد، در عین مفید بودن، کمک زیادی به نگرانی های سالمندان در رابطه با امنیت بازنشستگی خود نخواهد کرد.

این سازمان از دولت خواسته است تا از میزان مبلغ برداشتی از صندوق های درآمدی بازنشستگی فراتر از کاهش 25 درصدی اعلام شده آن چشم پوشی کرده، و از پرداخت مالیات بازمانده از برداشت های RRSP در سال جاری صرف نظر نماید.

با این حال اسكات دووال، منتقد سالمندان NDP، اعلام نموده حزب وی از كمك هزینه یك باره دولت لیبرال برای سالمندان حمایت ننموده و خواهان افزایش مستمر مبالغ OAS و GIS می باشد.

به همین ترتیب، از دولت لیبرال نیز خواسته شده است تا افزایش کمک هزینه حمایتی فرزندان کانادا طی یک دوره واریزی را در ماه جاری که شامل پرداخت 300 دلار مازاد به ازای هر کودک در پایان هفته آتی می باشد، در طول این بحران اقتصادی تمدید نماید.

کمپین 2000 مبارزه با فقر طی نامه ای سرگشاده به نخست وزیر ترودو اظهار داشته اپیدمی کووید-19 و اثرات اقتصادی آن بیش از پیش بینی های موجود دوام خواهد داشت و در حال حاضر اثبات شده است که این کمک هزینه حمایتی ابزاری مؤثر در تأمین درآمد والدین و قیمانی که به آن دسترسی داشته، خواهد بود. در نتیجه این کمپین خواهان افزایش طرح حمایتی فرزندان (CCB) در طول اپیدمی می باشد.

شایان ذکر است که هرگونه اقدامات مازاد در بودجه ها و کمک های مالی، منجر به افزایش کسری بودجه دولت فدرال در سال جاری خواهد گشت. در گزارش بودجه مالی دولت در اواخر ماه گذشته آمده است که به احتمال بسیار کسری فدرال در سال جاری به دلیل وجود اپیدمی کووید-19، بر اساس اقدامات صورت گرفته تا به امروز، به 252.1 میلیارد دلار خواهد رسید.

ترجمه نفیسه حسینی