مقررات جدید کانادا برای پرداخت غرامت به مسافران هوایی در صورت تاخیر پرواز یا گمشدن چمدان

0
1608

بعد از ماهها انتظار بالاخره مقررات جدید حمایت از حقوق مسافران هوایی  Passengers bill of right معرفی شد.

مارک گارنو وزیر ترابری کانادا روز جمعه در فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو گفت مقررات جدید، خطوط هواپیمایی را ملزم می کند در صورت معطلی، تاخیر یا کنسل شدن، به مسافران غرامت  بپرازند.

اهم مقررات جدید

ـ اگر خطوط هواپیمایی به خاطر تصمیم خودشان (نظیر فروش بلیط بیش از ظرفیت) مانع از سفر مسافر شوند باید تا ۲۴۰۰ دلار به مسافر بپردازند. برای چمدانهای گمشده یا آسیب دیده نیز باید تا ۲۱۰۰ دلار به مسافر بپردازند.

ـ  خطوط هواپیمایی موظف هستند از نیمه دسامبر، بدون هزینه اضافی، والدین را کنار یا نزدیک فرزندانشان جا دهند.

ـ برای کنسل شدن پروازها باید به مسافران غرامت بدهند.

ـ‌ در صورتی که معطلی مسافران در باند فرودگاه، قبل از پرواز، از سه ساعت فراتر برود، خطوط هوایی موظفند آب، غذا، دستشویی و هوای تهویه شده در اختیار مسافران بگذارند.

ـ‌ در صورتی که مسافران در داخل  هواپیما معطل هستند، خطوط هواپیمایی موظفند مسافران را به طور منظم در جریان آخرین اطلاعات پرواز قرار دهند، و در صورتی که معطلی از سه ساعت فراتر رود، به مسافران اجازه ترک هواپیما بدهند؛ البته با امکان تمدید انتظار تا ۴۵ دقیقه، با موافقت مسافران، در صورتی که احتمال پرواز برود.

ـ خطوط هوایی باید اجازه حمل ادوات موسیقی، به دو صورت Checked یا Carry-on   را به مسافران بدهند.

ـ پرداخت تا ۱۰۰۰ دلار غرامت برای تاخیرهای بیش از ۹ ساعت در مورد خطوط هوایی بزرگ. برای خطوط هواپیمایی کوچک سقف این غرامت پانصد دلار خواهد بود.

ـ  مسافران، برای دریافت غرامت، حق انتخاب دارند که بین پول نقد یا کردیت  -Vouchers- ـ یکی را انتخاب کنند. این کردیت نباید تاریخ انقضا داشته باشد.

ـ‌ در صورتی که  تاخیر در پرواز یا کنسل شدن پرواز منجر به مختل شدن برنامه کلی سفر مسافر شوند، همراه با بهای بلیط باید چهارصد دلار نیز اضافی بپردازند.

بخشی از مقررات جدید از ۱۵ جولای به اجرا درمی آید.

بخش دیگری از مقررات جدید نیز از نیمه دسامبر لازم الاجرا می شود.

Passengers bill of right