دادگاه تجدیدنظر آلبرتا، حکم 11 سال زندان قاتل جوان ایرانی با نام مریم رشیدی آشتیانی را تایید کرد

0
2288

 

دادگاه تجدیدنظر آلبرتا، حکم 11 سال زندان قاتل جوان ایرانی با نام مریم رشیدی آشتیانی را تایید کرد

    دادگاه تجدید نظر آلبرتا حکم مرد اهل کلگری، قاتل زن ایرانی که قصد داشت او را از دزدین بنزین در پمپ بنزین بازدارد را تایید کرد.

Joshua Cody Mitchell سال گذشته به علت تصادفی که در سال 2105 منجر به قتل مریم رشیدی شد به 11 سال زندان محکوم شد.

رشیدی 35 ساله توسط Mitchell که قصد داشت بدون پرداخت بهای 113 دلار سوخت فرار کند به قتل رسید.

وکیل Mitchell معتقد بود که مدت زندان موکلش باید به 7 سال تقلیل یابد.

طبق نظر دادگاه تجدید نظر که جمعه منتشر شد: “مجازات شدید است اما باید انجام شود.”

آنها ممنوعیت مادام العمر رانندگی را به 10 سال کاهش دادند. قاضی نوشت “به نظر ما این حکم برای یک فرد 20 ساله معقولانه است. این که متوجه شویم او تغییر کرده است از شدت جرم او چیزی کم نمی کند، اما او باید تشویق شود تا در آینده زندگی بهتری داشته باشد.”

رشیدی و همسرش در سال 2014 به کانادا آمدند تا زندگی بهتری برای پسرشان فراهم کنند. او دو هفته بود که در پمپ بنزین کار می کرد، و قبل از آن مشغول کار مهندسی در شهر کلگری بود.

رشیدی ماشین Mitchell را در طول پارکینگ تعقیب کرد تا به بزرگراه شلوغ Trans-Canada رسیدند، در آنجا ماشین در ترافیک گیر کرد. او به پنجره شاگرد ضربه زد سپس با دست های باز جلوی ماشین قرار گرفت و بر روی کاپوت پرید.

راننده ماشین را منحرف کرد و او به زمین افتاد و زیر ماشین رفت.

همسر رشیدی نیز قبل از محکوم شدن Mitchell در یک حادثه رانندگی جان باخت.