محل تولد لزوما حق شهروندی کانادا را تضمین نمی کند

0
598

محل تولد لزوما حق شهروندی کانادا را تضمین نمی کند

دولت فدرال به دیوان عالی دستور داد که قطعنامه ای را به منظور جلوگيري از birth tourism امضا كند. طبق این قانون کانادا دیگر به نوزادان متولد شده مهاجر یا پناهنده در خاکش حق شهروندی نمی دهد. کانادا یکی از کشورهایی است که در سال های اخیر کمتر از قانون حق شهروندی بر اساس محل تولد پیروی می کند و برخی از دیگر کشورها- از جمله استرالیا و بریتانیا- نیز در سال های اخیر تغییرات قانونی ایجاد کرده و حق شهروندی بر اساس محل تولد را اصلاح یا لغو کرده اند.

این در حالیست که سخنگوی فدرال بیان میکند، برای مثال کشورهای مستقل اروپایی از طریق تولد، شهروندی خود به خودی را دریافت میکنند و هیچ گونه تعهدی برای انجام این کار ندارند. تنها 34 کشور از طریق تولد، تابعیت خود را بدون توجه به ملیت یا وضعیت والدین، به رسمیت می شناسند.

لیبرالهای فدرال پس از آنکه محافظه کاران خواستار قطعنامه ای شدند که طبق آن دولت به تابعیت حقوقی پایان دهد (مگر اینکه یکی از والدین متولد کانادا باشد، شهروند کانادا باشد یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد) تصمیمات متفاوتی گرفتند.

آندرو Scheer رهبر محافظه کار می گوید یکی از اهداف ما این است که به کار زنانی که به کانادا می آیند به قصد اینکه کودکی به دنیا بیاورند و شهروندی کانادا را بگیرند پایان دهیم.

پناهندگان و مدافعان حقوق بشر اعتراض کرده اند و می گویند هیچ شواهدی برای حل مسئله ی تولد وجود ندارد و سیاست محافظه کار برای کودکان متولد کانادا درهایی را میگشاید.

استدلال دولت مرکزی این است که حق شهروندی والدینی که کارکنان یک دولت خارجی بوده اند و پسرانی که به دنیا آوردند و استثنائا حق شهروندی گرفته اند غیرقانونی می باشد.

با این وجود، وکلای فدرال نقش زادگاه را نیز در تصمیم گیری در مورد تابعیت بررسی می کنند.

به طور خلاصه، هیچ یک از قوانین بین الملل به کانادا اجازه دادن شهروندی بر اساس تولد را نمیدهد. بخصوص به فرزندانی که متولد خانواده ای هستند که والدینشان در خدمت یک دولت خارجی هستند.

 Lead Photo: THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

ترجمه نسیم عدلی مقدم